dimecres, 4 de novembre de 2009

Proves de competència lingüística

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha establert que els alumnes de 5è de primària hauran de passar unes proves de competència lingüística en les àrees de Llengua Catalana i de Llengua Castellana.

El calendari previst per a l'administració d'aquesta prova és el següent:
- Prova de Llengua Castellana: dijous 5 de novembre a les 10 del matí.
- Prova de Llengua Catalana: divendres 6 de novembre a les 10 del matí.

Aquestes proves tenen caràcter obligatori i serviran de diagnosi per a la pròpia Escola.
No tenen cap efecte sobre l'expedient acadèmic dels nens i nenes.
Cadascuna de les proves té una durada màxima d'1 hora.


Podeu trobar més informació en aquest LINK